Domov       
AkcijeSlike na zalogiNovosti
KVALITETNA, ROČNO IZDELANA OLJA NA PLATNU PO IZJEMNIH CENAH
Avtorska zaščita
O podjetju
Pogoji uporabe strani
Prod. in splošni pogoji
Varovanje podatkov
Ambientalne slike
Cezanne
Da Vinci
Decor Art
Degas
Gauguin
Gris
Klimt
Manet
Marc
Michelangelo
Modigliani
Monet
Pissarro
Rembrandt
Renoir
Rubens
Sisley
Van Gogh
Naši umetniki vam motiv s fotografije ročno naslikajo na platno
Splošni in prodajni pogoji

Splošni in prodajni pogoji v pdf obliki

Splošni pogoji poslovanja elektronske trgovine vas zavezujejo s trenutkom, ko vstopite na našo elektronsko trgovino. Splošni pogoji so veljavni na vseh straneh elektronske trgovine brez izjeme. V primeru, da se s ponujenimi splošnimi pogoji ne strinjate, vas prosimo, da ogleda strani in nakupa prek naše elektronske trgovine ne opravite. Šteje se, da ste z vsakim ogledom ali s transakcijo, opravljeno prek naše elektronske trgovine, seznanjeni s celotno vsebino splošnih pogojev in ste v ponujene splošne pogoje privolili brez omejitev. Tudi v prihodnje ste, do preklica ali spremembe veljavnih splošnih pogojev, ob vsakem ogledu ali pri vsaki transakciji, opravljeni na naši strani, zavezani z navedenim splošnim pogoji. Splošne pogoje bomo redno ažurirali in v vsakem trenutku v svoji najnovejši in veljavni verziji v celotnem besedilu dostopni vsakomur brez težav.

Podjetje Agent d.o.o. si pridržuje pravico do kakršnihkoli sprememb, delnih ali v celoti, kateregakoli dela splošnih pogojev brez posebne najave. Spremembe veljajo od trenutka objave.

Podjetje Agent d.o.o. se zavezuje, da bo poslovanje elektronske trgovine v skladu z vso veljavno zakonodajo.

Podjetje Agent d.o.o. se ne zavezuje za pravilnost in popolnost podatkov na straneh elektronske trgovine, niti se ne zavezuje za pravilnost in popolnost tekstovnega, slikovnega ali zvočnega materiala.

Vsa komunikacija, ki se vrši med kupcem in podjetjem Agent d.o.o. v elektronski obliki se šteje, kot da je bila izvedena v pisni obliki in ima veljavo pogodbe.

Elektronska trgovina je odprta 24 ur na dan, vsak dan. Zaradi različnih tehničnih ali drugačnih razlogov poslovanje preko naše elektronske trgovine ali celo dostop do trgovine včasih ni mogoč. Zato si podjetje Agent d.o.o. pridržuje pravico, da za določen ali nedoločen čas omeji ali popolnoma ustavi prodajo nekaterih ali celo vseh izdelkov ali da za določen ali nedoločen čas omeji ali popolnoma ustavi dostop do strani elektronske trgovine ali drugače omeji ali ustavi poslovanje elektronske trgovine.

Elektronska trgovina posluje samo na ozemlju Republike Slovenije. Prodaja in dostava blaga je možna samo na ozemlju Republike Slovenije.

Ob naročilu v spletni trgovini stranka po elektronski pošti dobi en izvod Obvestila o naročilu, ki služi kot pogodba med podjetjem Agent d.o.o. in kupcem o opravljenem naročilu. Drug izvod Obvestila se hrani na sedežu podjetja Agent d.o.o.. Obvestilo je shranjeno v elektronski obliki tudi na strežnikih podjetja Hal Interactive d.o.o., do njega pa lahko uporabnik dostopa preko spletne povezave, navedene pri dnu Obvestila o naročilu. Na tej spletni povezavi kupec lahko preverja tudi status naročila, in sicer: novo naročilo, naročilo sprejeto, delno plačano, plačano v celoti, naročilo zaključeno, naročilo preklicano.

Uporabnik spletne strani v zvezi z uporabo te strani nima nikakršnih stroškov, povezanih z uporabo komunikacijskega sredstva. Podjetje Agent d.o.o. ne zaračunava nobenih dodatnih stroškov, povezanih z uporabo komunikacijskega sredstva.  

Nakup v elektronski trgovini ali sploh kakršnokoli posredovanje osebnih podatkov na straneh elektronske trgovine je dovoljen samo pravno - poslovno sposobnim osebam starejšim od 15. let, ostale osebe morajo za vsako posredovano informacijo pridobiti zakonsko veljavno soglasje staršev ali skrbnika.

Podjetje Agent d.o.o. ne prevzema nikakršne odgovornosti za kakršnokoli okvaro vaše strojne ali programske opreme zaradi obiska in operiranja s stranmi elektronske trgovine ali za kakršnokoli škodo, povzročeno z izdelki, ali ki je v kakršnikoli zvezi z izdelki, kupljenimi v elektronski trgovini.

Podjetje Agent d.o.o. si pridržuje pravico, da za določene ali vse izdelke oziroma storitve ne ponudi vseh možnih načinov plačila. Prav tako si pridržujejo vse pravice do kakršnihkoli sprememb, delnih ali v celoti, kateregakoli načina plačila ali plačilnih pogojev brez posebne najave. V vsakem primeru pa je kupec še pred opravljenim nakupom seznanjen tako z načini plačila kot tudi s plačilnimi pogoji in ob opravljenem nakupu v naši elektronski trgovini v njih izrecno privoli.   Ob nakupu v spletni galeriji DecorArt lahko izbirate med naslednjimi načini plačila:

  • Če je blago na zalogi, plačate pred dobavo bodisi po predračunu na TRR 02083-0017640204 podjetja Agent d.o.o. ali pa po povzetju. V obeh primerih plačate celotni znesek nakupa naenkrat.
  • V kolikor moramo sliko za vas naročiti, je potrebno najkasneje v treh dneh po opravljenem naročilu plačati 30% skupnega zneska na TRR podjetja Agent d.o.o.. S tem plačilom postane vaše naročilo dokončno veljavno. Preostalih 70% plačate bodisi na TRR 3 dni pred dobavo ali pa ob dobavi po povzetju.

Naročilo na spletni strani je dokončno potrjeno šele s plačilom avansnega zneska. V kolikor kupec v 3 delovnih dneh po preteku roka, navedenega na Obvestilu o naročilu, ki ga dobi na svoj e-poštni naslov ob zaključku spletnega naročila, ne poravna avansnega plačila, se naročilo stornira. To velja le za naročila za izdelke, ki niso na zalogi. Za izdelke na zalogi se ne pričakuje avansnega plačila, zato se naročilo preko spleta izvede v navedenem dobavnem roku.

Kupec lahko brez stroškov in brez navedbe razloga kadarkoli v času med opravljenim naročilom v spletni trgovini in dobavo izdelka odstopi od nakupa. To naredi tako, da na spletni naslov info@decorart.si pošlje sporočilo, da odstopa od naročila, ali pa na sedež podjetja (elektronsko ali po navadni pošti) posreduje izpolnjen Obrazec za odstop od naročila / pogodbe.

Če kupec po prejemu izdelka ni zadovoljen z naročeno in dobavljeno sliko iz naše spletne ponudbe, lahko najpozneje v 30. dneh od prevzema slike brez navedbe razloga odstopi od nakupa. To naredi tako, da na spletni naslov info@decorart.si pošlje sporočilo, da odstopa od nakupa. Izdelek potem skupaj z izpolnjenim Obrazcem za odstop od naročila / pogodbe ali brez njega v 14. dneh preprosto vrne na sedež podjetja. Blago mora biti vrnjeno nepoškodovano in v enakem stanju kot je bilo prevzeto s strani kupca. Kupec krije samo stroške vračila blaga. Nemudoma, najkasneje pa v 14. dneh po prejemu obvestila o odstopu od pogodbe, bomo kupcu vrnili vplačano kupnino. Podjetje Agent d.o.o. si pridržuje pravico, da zadrži vračilo prejetih plačil do prevzema vrnjenega blaga ali dokler kupec ne predloži dokazila, da je poslal blago nazaj.

Će kupec ugotovi, da se je izdelek med transportom od podjetja do kupca poškodoval, mora o tem nemudoma, najkasneje pa v petih dneh po prejemu izdelka, obvestiti podjetje. Poškodovani izdelek mora kupec najkasneje v 14. dneh vrniti na sedež podjetja. Nemudoma, najkasneje pa v 14. dneh po prejemu obvestila o poškodovani pošiljki, bomo kupcu vrnili vplačano kupnino. Podjetje Agent d.o.o. si pridržuje pravico, da zadrži vračilo prejetih plačil do prevzema vrnjenega poškodovanega blaga ali dokler kupec ne predloži dokazila, da je poslal poškodovano blago nazaj.

Podjetje mora kupcu izročiti blago v skladu s pogodbo in odgovarja za stvarne napake svoje izpolnitve. Napaka je stvarna: 1. če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za njeno normalno rabo ali za promet; 2. če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila prodajalcu znana oziroma bi mu morala biti znana; 3. če stvar nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane; 4. če je prodajalec izročil stvar, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.

Kupec lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova stvarne napake, če o napaki obvesti podjetje v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita. Kupec mora v obvestilu o napaki natančneje opisati napako in podjetju omogočiti, da stvar pregleda.

Obvestilo o napaki lahko kupec podjetju sporoči osebno, po navadni ali elektronski pošti.

Podjetje ne odgovarja za stvarne napake na blagu, ki se pokažejo potem, ko mineta dve leti, odkar je bila stvar izročena. Šteje se, da je napaka na stvari obstajala že v času izročitve, če se pojavi v roku šest mesecev od izročitve.

Kupec, ki je pravilno obvestil podjetje o napaki, ima pravico od podjetja zahtevati, da: ali odpravi napako na izdelku ali vrne del plačanega zneska v sorazmerju z napako ali blago z napako zamenja z novim brezhibnim blagom ali vrne plačani znesek.

V vsakem primeru ima kupec tudi pravico, da od podjetja zahteva povrnitev škode, zlasti pa povračilo stroškov materiala, nadomestnih delov, dela, prenosa in prevoza izdelkov, ki nastanejo zaradi izpolnitve obveznosti iz prejšnjega odstavka. Pravice kupca ugasnejo s potekom dveh let od dneva, ko je o stvarni napaki obvestil prodajalca.

Če obstoj napake na izdelku ni sporna, bo podjetje čimprej, vendar najpozneje v roku osmih ugodilo kupčevi zahtevi v zvezi z odpravo stvarne napake.

Podjetje bo pisno odgovorilo kupcu na zahtevo najpozneje v osmih dneh po njenem prejemu, če je obstoj napake na izdelku sporen.

Pravico do vračila kupnine, garancije, stvarnih napak in nepravilno opravljenih storitev natančneje urejajo določila Zakona o varstvu potrošnikov.

Morebitni spori med podjetjem in kupcem se najprej rešujejo sporazumno in izvensodno z dogovorom med pogodbenima strankama, pri čemer se lahko uporabi tudi katerega izmed registriranih izvajalcev izvensodnega reševanja potrošniških sporov. V kolikor dogovor ne bi bil sklenjen, lahko kupec uporabi Spletno platformo za reševanje potrošniških sporov (SRPS). Če kljub temu še vedno ne bi bilo mogoče skleniti ustreznega sporazuma, bo spor reševalo pristojno sodišče v Ljubljani.

Ljubljana, junij 2019

Naložite si Splošne in prodajne pogoje v pdf obliki.
KONTAKT
Niste našli nič primernega?
Imate posebne želje ali pričakovanja? Želite barve, stil, avtorja ali dimenzijo slike, ki jih v naši ponudbi niste našli? V spletni prodajalni DecorArt znamo prisluhniti vašim željam!
Pišite nam
DARILNI BON
Bi radi obdarili svoje najbližje, prijatelja ali poslovnega partnerja? Kupujete za nekoga drugega, pa ne veste kakšno sliko bi izbrali? Pošljite mu DecorArtov darilni bon! Z nakupom dobite po pošti darilni bon, ki ga boste lahko podarili. Prejemnik ga bo unovčil ob nakupu izdelka iz naše trgovine.
Naročite darilni bon
E-NOVICE
Našo ponudbo slik in okvirov stalno širimo in jo dopolnjujemo z različnimi
cenovnimi ugodnostmi. Če želite, vas lahko o novostih in popustih v naši galeriji redno obveščamo na vaš e-mail, kamor vam bomo občasno pošiljali tudi zanimivosti iz življenja znanih slikarjev ter uporabne nasvete v zvezi z izbiro slik in okvirov.
Vaš email
Potrdi
OKVIRI
Vse slike, ki jih kupite v spletni trgovini DecorArt, vam po želji tudi uokvirimo.
Kakšen okvir izbrati?
PARTNERJI
Hughes Design
Okviri V
Lesnina d.d.
Revija Hiše
NETKO 2006: Decor Art, najboljša spletna trgovina!
Finance: DecorArt - ustvarjalna trgovina
Okviri IN
IzaQ - Inštitut za kvaliteto življenja
Odstop od naročila / pogodbe
Splošni in prodajni pogoji