Vsebine, objavljene na spletnih straneh spletne galerije DecorArt, so last podjetja Agent d.o.o. in se lahko uporabljajo samo z izrecnim dovoljenjem podjetja Agent d.o.o.. Uporabljajo se lahko le v nekomercialne namene, pri čemer morajo ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih pravicah in se ne smejo prepisovati, razmnoževati, ali kako drugače razširjati. Decor Art je registrirana in zaščitena blagovna znamka podjetja Agent d.o.o.. Vsaka neavtorizirana uporaba imena ali logotipa je z zakonom prepovedana in kazniva.