Blagovna znamka in spletna galerija DecorArt sta last podjetja Agent z naslednjimi podatki:
Agent d.o.o, Ižanska cesta 231 b, 1000 Ljubljana
GSM: (051) 422-333
info@decorart.si
ID št. za DDV: SI 55268617
Zavezanec za DDV:  DA
Matična številka: 5867363
Osnovni kapital: 8.763,00 EUR
Transakcijski račun: NLB 0208 3001 7640 204
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Mateja Kunc in Andrej Tribušon